Gói Basic

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Ứng dụng được thiết kế đơn giản, tinh tế, thân thiện người dùng
 • Ứng dụng được tải lên kho của Google Play và App Store
 • Hỗ trợ tạo fanpage (nếu chưa có) để chạy quảng cáo ứng dụng
 • Sở Hữu Trọn Đời
 • Ứng dụng với 15 màn hình giao diện và các chức năng cần thiết

15.000.000 VNĐ

Gói Silver

 • Hỗ trợ tư vấn khách hàng
 • Ứng dụng được thiết kế đơn giản, tinh tế, thân thiện người dùng
 • Ứng dụng được tải lên kho của Google Play và App Store
 • Hỗ trợ tạo fanpage (nếu chưa có) để chạy quảng cáo ứng dụng
 • Sở Hữu Trọn Đời
 • Ứng dụng với 21 màn hình giao diện và các chức năng cần thiết

25.000.000 VNĐ

Gói Gold

 • Tư vấn xây dựng chức năng ứng dụng cùng khách hàng
 • Thiết kế ứng dụng theo yêu cầu
 • Ứng dụng được tải lên kho của Google Play và App Store
 • Hỗ trợ tạo fanpage (nếu chưa có) để chạy quảng cáo ứng dụng
 • Thêm bớt chức năng theo yêu cầu
 • Ứng dụng với 35 màn hình giao diện và các chức năng cần thiết
  30.000.000 VNĐ

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Email : contact@aufim.com – Mr.Ninh : 0936681452 .